Boomkapexperiment

In het kader van het onderzoek van Caroline Vermeeren en Kirsti Hänninen van BIAX Consult naar het gebruik van hout in de prehistorie zijn er op het terrein van Swifterkamp een aantal essen en een eikje gekapt. Dit gebeurde met een geslepen stenen bijl, zoals die in de nieuwe steentijd gebruikt werd, bijvoorbeeld de Swifterbantcultuur en de Vlaardingencultuur.

Bij dit onderzoek wordt archeologisch hout vergeleken met recente bomen uit natuurlijke bossen en uit beheerde bossen. Bij beheer moet een gekapte boom als knot, of stoof, weer opnieuw goed uitlopen waarbij lange, rechte takken worden geproduceerd die na een paar jaar opnieuw gekapt kunnen worden. Omdat stenen bijlen een rafeliger kapvlak achterlaten, onderzoeken we nu of de stoven nog wel kunnen uitlopen.

De vele essen die we in het Horsterwold gekapt hebben voor de bouw van het Vlaardingen-cultuurhuis in Vlaardingen bleken geen uitlopers te hebben. Deze stonden echter op schaduw- en halfschaduwstandplaatsen, waar uitlopen niet optimaal was.

Bij Swifterkamp hebben we de mogelijkheid gekregen een lichtere standplaats te monitoren. Daarnaast zal op deze plaats ook een vergelijking gemaakt worden tussen het effect van het gebruik van stenen en metalen bijlen op het uitlopen van de gekapte bomen.

Leo Wolterbeek

Woud en Beek