ANBI

Doelen

  • Een prehistorische nederzetting te bouwen en te onderhouden
  • Onderkomen en begeleiding te bieden aan groepen om gedurende korte perioden op de nederzetting te ervaren hoe men ruim 6000 jaar geleden geleefd en gewerkt zou kunnen hebben
  • Activiteiten aan te bieden uit het dagelijks leven in de steentijd, zoals werken met natuurlijke materialen als hertengewei, leer, hout, vuursteen, e.d., het maken van vuur, het bakken van brood, het vervaardigen van muziekinstrumenten enz.
  • Het publiek te informeren over het leven in de prehistorie: uitleg geven over de bouw van de huizen en over het gebruik van prehistorische technieken door middel van demonstraties, open dagen, workshops, e.d.
  • Vrijwilligers te begeleiden bij het bouwen en onderhouden van de nederzetting en hen prehistorische vaardigheden aan te leren.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Het beloningsbeleid voor de medewerker(s) is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Bestuurssamenstelling

Bart van Gelder, voorzitter
Mark Hooijboer, penningmeester
Werner van Keulen, algemeen lid
Niels Kerstens, algemeen lid

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2025

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

 

RSIN/fiscaal nummer: 008991133